Sydney chìm trong khói cháy rừng

Khói từ những đám cháy ở đông Úc hiện đang bao trùm cả thành phố Sydney. Ảnh: Telegraph.
Khói từ những đám cháy ở đông Úc hiện đang bao trùm cả thành phố Sydney. Ảnh: Telegraph.
Khói từ những đám cháy ở đông Úc hiện đang bao trùm cả thành phố Sydney. Ảnh: Telegraph.
Lên top