Sườn dốc có bằng chứng về sự tồn tại của nước trên sao Hỏa

Sườn dốc "Delta Scrap” của miệng núi lửa Jezero. Ảnh: NASA
Sườn dốc "Delta Scrap” của miệng núi lửa Jezero. Ảnh: NASA
Sườn dốc "Delta Scrap” của miệng núi lửa Jezero. Ảnh: NASA
Lên top