Sửng sốt với tuyết rơi trên sao Hỏa

Tuyết và băng phủ kín các cồn cát trên sao Hỏa ngày 21.5.2017. Ảnh: NASA
Tuyết và băng phủ kín các cồn cát trên sao Hỏa ngày 21.5.2017. Ảnh: NASA
Tuyết và băng phủ kín các cồn cát trên sao Hỏa ngày 21.5.2017. Ảnh: NASA
Lên top