Sửng sốt với tàn tích tên lửa siêu thanh đầu tiên thế giới

Tên lửa V2 của Đức Quốc xã. Ảnh: Warhistoryonline
Tên lửa V2 của Đức Quốc xã. Ảnh: Warhistoryonline
Tên lửa V2 của Đức Quốc xã. Ảnh: Warhistoryonline
Lên top