Sửng sốt với ngoại hành tinh có quỹ đạo dài hơn 100 ngày

Hành tinh d đã được tình cờ phát hiện trong khi các nhà khoa học đang quan sát hai hành tinh khác là b và c. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Hành tinh d đã được tình cờ phát hiện trong khi các nhà khoa học đang quan sát hai hành tinh khác là b và c. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Hành tinh d đã được tình cờ phát hiện trong khi các nhà khoa học đang quan sát hai hành tinh khác là b và c. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top