Sửng sốt với khả năng đặc biệt của người phụ nữ miệng rộng nhất thế giới

Cô gái người Mỹ được Kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ miệng rộng nhất thế giới. Ảnh: Kỷ lục Guinness
Cô gái người Mỹ được Kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ miệng rộng nhất thế giới. Ảnh: Kỷ lục Guinness
Cô gái người Mỹ được Kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ miệng rộng nhất thế giới. Ảnh: Kỷ lục Guinness
Lên top