Sửng sốt với danh tính thực của hóa thạch rắn 4 chân ở Brazil

Hóa thạch một con rắn 4 chân được phát hiện vào năm 2015 không thực sự là rắn mà là một con thằn lằn biển thân dài. Ảnh chụp màn hình/Julius Csotonyi/Taylor & Francis/Đại học Alberta
Hóa thạch một con rắn 4 chân được phát hiện vào năm 2015 không thực sự là rắn mà là một con thằn lằn biển thân dài. Ảnh chụp màn hình/Julius Csotonyi/Taylor & Francis/Đại học Alberta
Hóa thạch một con rắn 4 chân được phát hiện vào năm 2015 không thực sự là rắn mà là một con thằn lằn biển thân dài. Ảnh chụp màn hình/Julius Csotonyi/Taylor & Francis/Đại học Alberta
Lên top