Sửng sốt với biến đổi của hố đen khi vũ trụ mở rộng

Mô phỏng một hố đen vũ trụ ẩn nấp ở góc trên bên trái. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group
Mô phỏng một hố đen vũ trụ ẩn nấp ở góc trên bên trái. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group
Mô phỏng một hố đen vũ trụ ẩn nấp ở góc trên bên trái. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group
Lên top