Sửng sốt trước hiện tượng 3 nhật thực xảy ra cùng lúc trên sao Mộc

Ba hiện tượng Nhật thực cùng xảy ra đồng thời trên sao Mộc. Ảnh: Christopher Go astronomer
Ba hiện tượng Nhật thực cùng xảy ra đồng thời trên sao Mộc. Ảnh: Christopher Go astronomer
Ba hiện tượng Nhật thực cùng xảy ra đồng thời trên sao Mộc. Ảnh: Christopher Go astronomer
Lên top