Sửng sốt trước "dung nhan" thực sự của xác ướp Ai Cập 2.000 năm

Khuôn mặt 3 xác ướp Ai Cập 2.000 năm trước được phục dựng 3D. Ảnh: Parabon NanoLabs
Khuôn mặt 3 xác ướp Ai Cập 2.000 năm trước được phục dựng 3D. Ảnh: Parabon NanoLabs
Khuôn mặt 3 xác ướp Ai Cập 2.000 năm trước được phục dựng 3D. Ảnh: Parabon NanoLabs
Lên top