Sửng sốt trước cả trăm xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi

Xác ướp Ai Cập được công bố hôm 14.11. Ảnh: AFP
Xác ướp Ai Cập được công bố hôm 14.11. Ảnh: AFP
Xác ướp Ai Cập được công bố hôm 14.11. Ảnh: AFP
Lên top