Sửng sốt phát hiện chủng người chưa từng biết đến trong lịch sử tiến hóa

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện một chủng người tiền sử mới chưa từng được biết đến trong lịch sử tiến hóa loài người. Ảnh: Đại học Tel Aviv
Các nhà khoa học Israel đã phát hiện một chủng người tiền sử mới chưa từng được biết đến trong lịch sử tiến hóa loài người. Ảnh: Đại học Tel Aviv
Các nhà khoa học Israel đã phát hiện một chủng người tiền sử mới chưa từng được biết đến trong lịch sử tiến hóa loài người. Ảnh: Đại học Tel Aviv
Lên top