Sửng sốt ảnh Trái đất giống như sao Hỏa chụp từ ISS

Hình ảnh giống như sao Hỏa nhưng thực sự là ảnh Trái đất do phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp. Ảnh: ESA/NASA.
Hình ảnh giống như sao Hỏa nhưng thực sự là ảnh Trái đất do phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp. Ảnh: ESA/NASA.
Hình ảnh giống như sao Hỏa nhưng thực sự là ảnh Trái đất do phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp. Ảnh: ESA/NASA.
Lên top