Sundar Pichai: Bộ óc thiên tài vừa nhận trọng trách ở công ty mẹ Google

Sundar Pichai. Ảnh: Getty.
Sundar Pichai. Ảnh: Getty.
Sundar Pichai. Ảnh: Getty.
Lên top