Sukhoi Nga trình làng vũ khí mới của tương lai

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu Checkmate của Sukhoi Nga trưng bày tại MASK 2021. Ảnh: Sukhoi/Rostec
Nguyên mẫu máy bay chiến đấu Checkmate của Sukhoi Nga trưng bày tại MASK 2021. Ảnh: Sukhoi/Rostec
Nguyên mẫu máy bay chiến đấu Checkmate của Sukhoi Nga trưng bày tại MASK 2021. Ảnh: Sukhoi/Rostec
Lên top