Sudan: Đập bất ngờ sụp đổ, phá hủy hàng trăm ngôi nhà

Đập Bout, bang Blue Nile, Sudan bất ngờ sụp đổ, phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực. Ảnh: Nation Press
Đập Bout, bang Blue Nile, Sudan bất ngờ sụp đổ, phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực. Ảnh: Nation Press
Đập Bout, bang Blue Nile, Sudan bất ngờ sụp đổ, phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực. Ảnh: Nation Press
Lên top