Sự tích và những nước nào ở Châu Á đón Tết Đoan Ngọ 5.5

Người Trung Quốc có phong tục ăn bánh tro vào dịp Tết Đoan ngọ. Ảnh: CGTN.
Người Trung Quốc có phong tục ăn bánh tro vào dịp Tết Đoan ngọ. Ảnh: CGTN.
Người Trung Quốc có phong tục ăn bánh tro vào dịp Tết Đoan ngọ. Ảnh: CGTN.
Lên top