Sự thật về tảng đá sapphire 100 triệu USD được phát hiện khi đào giếng

Viên sapphire sao xanh lớn nhất thế giới Lankan Star of Adam được chào bán giá 300 triệu USD tại tại Colombo, Sri Lanka năm 2016. Ảnh: AFP
Viên sapphire sao xanh lớn nhất thế giới Lankan Star of Adam được chào bán giá 300 triệu USD tại tại Colombo, Sri Lanka năm 2016. Ảnh: AFP
Viên sapphire sao xanh lớn nhất thế giới Lankan Star of Adam được chào bán giá 300 triệu USD tại tại Colombo, Sri Lanka năm 2016. Ảnh: AFP
Lên top