Sự thật món ăn chính ngày Thất tịch ở Trung Quốc

Dâng trà và hoa quả ngày Thất tịch ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Dâng trà và hoa quả ngày Thất tịch ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Dâng trà và hoa quả ngày Thất tịch ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Lên top