Sự suy giảm ozone tầng trung lưu đóng vai trò gì trong biến đổi khí hậu?

Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm ozone ở tầng trung lưu có thể xảy ra trong thời kỳ cực quang. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm ozone ở tầng trung lưu có thể xảy ra trong thời kỳ cực quang. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm ozone ở tầng trung lưu có thể xảy ra trong thời kỳ cực quang. Ảnh: NASA
Lên top