Sự quan tâm của các nước về Biển Đông cao hơn, mạnh mẽ hơn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Lên top