Sứ quán tại Anh: Vẫn đang cập nhật danh tính người Việt trong 39 thi thể

Cảnh sát hộ tống khi 39 thi thể được đưa lên xe cứu thương chuyển khỏi hiện trường tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford hồi tuần trước. Ảnh: PA.
Cảnh sát hộ tống khi 39 thi thể được đưa lên xe cứu thương chuyển khỏi hiện trường tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford hồi tuần trước. Ảnh: PA.
Cảnh sát hộ tống khi 39 thi thể được đưa lên xe cứu thương chuyển khỏi hiện trường tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford hồi tuần trước. Ảnh: PA.
Lên top