Sứ mệnh tiểu hành tinh táo bạo của NASA sẵn sàng khởi động trong tuần này

Tàu vũ trụ Lucy đang được đặt lên tên lửa. Ảnh: United Launch Alliance
Tàu vũ trụ Lucy đang được đặt lên tên lửa. Ảnh: United Launch Alliance
Tàu vũ trụ Lucy đang được đặt lên tên lửa. Ảnh: United Launch Alliance
Lên top