Sứ mệnh Thần Châu 13 bắt tay vào xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc

Phi hành đoàn Thần Châu 13 thành công cập bến module lõi Thiên Hà trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phi hành đoàn Thần Châu 13 thành công cập bến module lõi Thiên Hà trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phi hành đoàn Thần Châu 13 thành công cập bến module lõi Thiên Hà trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top