Sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa của UAE

Ảnh minh họa tàu vũ trụ Hope quay quanh sao Hỏa. Ảnh: MBRSC
Ảnh minh họa tàu vũ trụ Hope quay quanh sao Hỏa. Ảnh: MBRSC
Ảnh minh họa tàu vũ trụ Hope quay quanh sao Hỏa. Ảnh: MBRSC
Lên top