Sứ mệnh sao Hỏa của UAE ghi dấu ấn mới

Các kỹ sư UAE làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) ở Dubai. Ảnh: MBRSC/AFP
Các kỹ sư UAE làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) ở Dubai. Ảnh: MBRSC/AFP
Các kỹ sư UAE làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) ở Dubai. Ảnh: MBRSC/AFP
Lên top