Sứ mệnh phi hành đoàn mới nhất của SpaceX sắp khởi động

Chân dung phi hành đoàn chính thức của sứ mệnh SpaceX Crew-3. Ảnh: NASA
Chân dung phi hành đoàn chính thức của sứ mệnh SpaceX Crew-3. Ảnh: NASA
Chân dung phi hành đoàn chính thức của sứ mệnh SpaceX Crew-3. Ảnh: NASA
Lên top