Sứ mệnh lịch sử: SpaceX đưa phi hành gia NASA lên ISS

Tên lửa bệ phóng SpaceX Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của Space X được triển khai tại Trung tâm Vũ trụ Kenedy ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Tên lửa bệ phóng SpaceX Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của Space X được triển khai tại Trung tâm Vũ trụ Kenedy ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Tên lửa bệ phóng SpaceX Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của Space X được triển khai tại Trung tâm Vũ trụ Kenedy ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top