Sự kiện tuyệt chủng mở đường cho khủng long thống lĩnh trái đất

Khủng long tồn tại 20 triệu năm trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cách đây 233 triệu năm nhưng hiếm và không phải loài quan trọng. Ảnh: Sky News.
Khủng long tồn tại 20 triệu năm trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cách đây 233 triệu năm nhưng hiếm và không phải loài quan trọng. Ảnh: Sky News.
Khủng long tồn tại 20 triệu năm trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cách đây 233 triệu năm nhưng hiếm và không phải loài quan trọng. Ảnh: Sky News.
Lên top