Sự kiện giáng xuống Trái đất 13.000 năm trước thay đổi lối sống loài người

Mô phỏng một tiểu hành tinh va vào Trái đất hiện đại. Ảnh: AFP
Mô phỏng một tiểu hành tinh va vào Trái đất hiện đại. Ảnh: AFP
Mô phỏng một tiểu hành tinh va vào Trái đất hiện đại. Ảnh: AFP
Lên top