Sự giàu nghèo của một quốc gia được đo lường bằng yếu tố nào?

Thần Tài phát quà cho mọi người bên ngoài một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP
Thần Tài phát quà cho mọi người bên ngoài một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP
Thần Tài phát quà cho mọi người bên ngoài một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP
Lên top