Sử dụng bồn cầu đúng cách giúp ngăn ngừa COVID-19

Giáo sư Alvin Lai thuộc trường Đại học Hong Kong giải thích mối liên hệ giữa nhấn nút bồn cầu và việc phát tán mầm bệnh. Ảnh: SCMP
Giáo sư Alvin Lai thuộc trường Đại học Hong Kong giải thích mối liên hệ giữa nhấn nút bồn cầu và việc phát tán mầm bệnh. Ảnh: SCMP
Giáo sư Alvin Lai thuộc trường Đại học Hong Kong giải thích mối liên hệ giữa nhấn nút bồn cầu và việc phát tán mầm bệnh. Ảnh: SCMP
Lên top