Sự cố thót tim từ module mới của Nga khiến trạm vũ trụ ISS chao đảo

Module Nauka của Nga tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 29.7. Ảnh: NASA TV
Module Nauka của Nga tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 29.7. Ảnh: NASA TV
Module Nauka của Nga tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 29.7. Ảnh: NASA TV
Lên top