Sự cố khiến sân bay quốc tế hàng đầu của Mỹ hoãn, hủy 300 chuyến bay

Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top