Sự cố Internet gây gián đoạn nhiều ngân hàng và doanh nghiệp Australia

Hầu hết các công ty tài chính lớn của Australia cho biết khách hàng không thể truy cập các trang web và ứng dụng di động trong một khoảng thời gian vào hôm 17.6. Ảnh: AFP
Hầu hết các công ty tài chính lớn của Australia cho biết khách hàng không thể truy cập các trang web và ứng dụng di động trong một khoảng thời gian vào hôm 17.6. Ảnh: AFP
Hầu hết các công ty tài chính lớn của Australia cho biết khách hàng không thể truy cập các trang web và ứng dụng di động trong một khoảng thời gian vào hôm 17.6. Ảnh: AFP
Lên top