Sự cố hi hữu báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 ở Hong Kong

Hong Kong báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 4 người do nhầm lẫn. Ảnh: Bloomberg.
Hong Kong báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 4 người do nhầm lẫn. Ảnh: Bloomberg.
Hong Kong báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 4 người do nhầm lẫn. Ảnh: Bloomberg.
Lên top