Stephen Hawking: Vĩnh biệt ngôi sao sáng của bầu trời khoa học

Nhà khoa học Stephen Hawking. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học Stephen Hawking. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học Stephen Hawking. Ảnh: AFP.