SpaceX tới tấp nhận nửa triệu đơn hàng dịch vụ Internet vệ tinh

SpaceX phóng khoảng 1.500 vệ tinh Starlink cho tới thời điểm hiện tại và đặt mục tiêu có 42.000 vệ tinh quay quanh Trái đất. Ảnh: AFP/Getty.
SpaceX phóng khoảng 1.500 vệ tinh Starlink cho tới thời điểm hiện tại và đặt mục tiêu có 42.000 vệ tinh quay quanh Trái đất. Ảnh: AFP/Getty.
SpaceX phóng khoảng 1.500 vệ tinh Starlink cho tới thời điểm hiện tại và đặt mục tiêu có 42.000 vệ tinh quay quanh Trái đất. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top