SpaceX tăng tính năng cho vệ tinh Starlink, dự định phóng bằng Starship

Lô vệ tinh Starlink trước khi phóng. Ảnh: SpaceX
Lô vệ tinh Starlink trước khi phóng. Ảnh: SpaceX
Lô vệ tinh Starlink trước khi phóng. Ảnh: SpaceX
Lên top