SpaceX sẽ phóng tàu Starship đầu tiên vào đầu năm sau

Một trong những mẫu Starship của SpaceX. Ảnh: SpaceX.
Một trong những mẫu Starship của SpaceX. Ảnh: SpaceX.
Một trong những mẫu Starship của SpaceX. Ảnh: SpaceX.
Lên top