SpaceX sắp thử nghiệm chuyến bay quỹ đạo đầu tiên của tàu Starship

Sau một số trở ngại, SpaceX tuyên bố thực hiện chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên của tàu vũ trụ Starship vào tháng 7 tới. Ảnh: SpaceX
Sau một số trở ngại, SpaceX tuyên bố thực hiện chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên của tàu vũ trụ Starship vào tháng 7 tới. Ảnh: SpaceX
Sau một số trở ngại, SpaceX tuyên bố thực hiện chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên của tàu vũ trụ Starship vào tháng 7 tới. Ảnh: SpaceX
Lên top