SpaceX phóng tàu vũ trụ Crew Dragon lên ISS trong tuần này

Tàu vũ trụ Crew Dragon gắn vào mô-đun Harmony trên ISS. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ Crew Dragon gắn vào mô-đun Harmony trên ISS. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ Crew Dragon gắn vào mô-đun Harmony trên ISS. Ảnh: NASA.
Lên top