SpaceX phóng 60 vệ tinh Starlink bằng tên lửa Falcon 9

Tên lửa Falcon 9 phóng 52 vệ tinh Starlink từ Florida hồi tháng 5.2021. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 phóng 52 vệ tinh Starlink từ Florida hồi tháng 5.2021. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 phóng 52 vệ tinh Starlink từ Florida hồi tháng 5.2021. Ảnh: SpaceX
Lên top