SpaceX hé lộ 2 tàu nổi mới nhất

SpaceX đặt tên cho hai tàu thu hồi mới là "Bob" và "Doug" theo tên của các phi hành gia NASA. Ảnh: Amy Thompson
SpaceX đặt tên cho hai tàu thu hồi mới là "Bob" và "Doug" theo tên của các phi hành gia NASA. Ảnh: Amy Thompson
SpaceX đặt tên cho hai tàu thu hồi mới là "Bob" và "Doug" theo tên của các phi hành gia NASA. Ảnh: Amy Thompson
Lên top