SpaceX gia nhập nhóm công ty giá trị hơn 100 tỉ USD

CEO SpaceX Elon Musk chụp ảnh với phi hành đoàn Inspiration4 trước khi phóng vào ngày 15.9. Ảnh: Inspiration4
CEO SpaceX Elon Musk chụp ảnh với phi hành đoàn Inspiration4 trước khi phóng vào ngày 15.9. Ảnh: Inspiration4
CEO SpaceX Elon Musk chụp ảnh với phi hành đoàn Inspiration4 trước khi phóng vào ngày 15.9. Ảnh: Inspiration4
Lên top