SpaceX đưa phi hành gia lên vũ trụ từ Mỹ lần đầu tiên sau gần 10 năm

Tàu vũ trụ SpaceX được phóng từ Florida, Mỹ lên vũ trụ. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ SpaceX được phóng từ Florida, Mỹ lên vũ trụ. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ SpaceX được phóng từ Florida, Mỹ lên vũ trụ. Ảnh: AFP
Lên top