SpaceX đưa 128 con mực, 5.000 con gấu nước vào vũ trụ

Chuyến tàu vũ trụ chở hàng tiếp theo của SpaceX sẽ đưa mực ống đuôi cộc và gấu nước lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Chuyến tàu vũ trụ chở hàng tiếp theo của SpaceX sẽ đưa mực ống đuôi cộc và gấu nước lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Chuyến tàu vũ trụ chở hàng tiếp theo của SpaceX sẽ đưa mực ống đuôi cộc và gấu nước lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Lên top