SpaceX của Elon Musk bùng nổ ngoạn mục với sứ mệnh Falcon 9

SpaceX phóng 88 vệ tinh lên vũ trụ hôm 30.6. Ảnh: SpaceX
SpaceX phóng 88 vệ tinh lên vũ trụ hôm 30.6. Ảnh: SpaceX
SpaceX phóng 88 vệ tinh lên vũ trụ hôm 30.6. Ảnh: SpaceX
Lên top