SpaceX-Amazon của 2 người giàu nhất thế giới quyết đấu trên không gian

Space X của người giàu nhất thế giới, tỉ phú Elon Musk, phóng vệ tinh Starlink. Ảnh: AFP
Space X của người giàu nhất thế giới, tỉ phú Elon Musk, phóng vệ tinh Starlink. Ảnh: AFP
Space X của người giàu nhất thế giới, tỉ phú Elon Musk, phóng vệ tinh Starlink. Ảnh: AFP
Lên top