Space Perspective mở bán vé du ngoạn không gian với khí cầu khổng lồ

Space Perspective chính thức mở bán vé cho các chuyến du hành đến tầng bình lưu của Trái đất với giá 125.000 USD. Ảnh: Space Perspective
Space Perspective chính thức mở bán vé cho các chuyến du hành đến tầng bình lưu của Trái đất với giá 125.000 USD. Ảnh: Space Perspective
Space Perspective chính thức mở bán vé cho các chuyến du hành đến tầng bình lưu của Trái đất với giá 125.000 USD. Ảnh: Space Perspective
Lên top